آكسي بوتينين

 

آكسي بوتينين به كاهش گرفتگي عضله ها و اضطرار در ادرار كمك ميكند. آكسي بوتينين باعث خشكي دهان مي شود زيرا پيامهاي كنترل ادرار غدد بزاق را نيز تحت تاثير قرار مي دهند يعني اينكه با استفاده از اين دارو ممكن است ساير علائم ام اس بدتر شوند به همين جهت برخي بيماران راههاي ديگر درمان را ترجيح ميدهند.

 

آكسي بوتينين  extended release(آرام رهش)

اين نوع آكسي بوتينين نسبتا جديد بوده و در برخي كشورها يافت نمي شود. اين دارو را بايد روزي يك بار استفاده نمود از آنجايي كه دارو طوري طراحي شده كه بمرور و با يك نرخ كنترل شده اي جذب ميشود0  در برخي از كشورها نيز برچسب پوستي وجود دارد كه اثر جانبي كمتري دارد ( از اين برچسب ها در ايران براي برخي داروها استفاده ميشود)

 

Tolterodine

از اين دارو براي درمان گرفتگي عضله مثانه كه باعث تكرر ادرار يا بي اختياري اورژانسي ناشي از اضطرار مي شود  استفاده ميگردد. نحوه كاركرد دارو به اين شكل است كه باعث كاهش انقباض عضله مثانه مي شود.   Tolterodine نسبت به آكسي بوتينين آثار جانبي كمتري دارد اما از آكسي بوتينين گران تر است. بيماران در استفاده از اين دارو بايد دقت زيادي داشته باشند و دقيقا همان مقداري كه دكتر دستورداده مصرف نمايند زيرا مصرف زيادتر آن آثار معكوس دارد شكل extended release (آرام رهش ) آن نيز موجود است.

 

Trospium chloride  اين دارو درواقع جيگزيني براي داروي آكسي بوتينين در افرادي است كه تاثيرات جانبي آكسي بوتينين را نتوانسته اند تحمل كنند0

 

Propiverine جايگزيني ديگر براي آكسي بوتينين است0

 

Imipramine   اين دارو عمدتا براي درمان افسردگي بكار ميرود اگر چه استفاده اصلي آن در ام اس درمان علائم مثانه است كه شامل تكرر و بي اختياري اورژانسي ( اين حالت زماني است كه بيمار حس ميكند بايد به فوريت به دستشويي برود ولي قبل از رسيدن به دستشويي دچار بي اختياري ميشود) است ضمن اينكه گاها براي درمان درد در بيماران ام اس نيز از اين دارو استفاده ميشود0 گاهي اوقات اين دارو را همراه با آكسي بوتينين تجويز ميكنند. در صورتي كه قبل از خواب از اين دارو استفاده شود ميتواند به كاهش مشكل بيخوابي كمك كند.

 

Desmopressin  دسموپرسين هورموني است كه بصورت اسپري بيني استفاده ميشود. اين هورمون باعث كاهش توليد  ادرار بوسيله كليه ها و درنتيجه كاهش تكرر ادرار ميشود. اين دارو بايد حتما در يخچال نگهداري شود و از يخ زدن آن نيز بايد جلو گيري شود. دسموپرسين ميتواند باعث افزايش فشار خون شود و نبايد مورد استفاده بيماران قلبي و آنهاييكه فشار خون بالا دارند قرار گيرد.

 

همواره متخصص درمان خود را در جريان داروهائيكه مصرف ميكنيد قرار دهيد زيرا انواع داروها ميتوانند نسبت به هم واكنش ايجاد كنند. از آنجائيكه تشخيص بين برخي آثار جانبي داروها و علائم معمول ام اس مشكل است متخصص درمان را در صورت بروز تغيير ناگهاني در احوال خود پس از شروع درمان بوسيله دارويي خاص در جريان قرار دهيد0

نقل از مجله ام اس در كانون نشريه بنياد بين المللی ام اس شماره ۲ صفحه نهم