قبلا در مورد web cast ها در سايت Healthology.com صحبت كرده بودم موضوع اين هفته جالب بنظرم رسيد به همين جهت رونوشت آنرا برايتان ترجمه ميكنم.

 

شركت كننده مهمان : دكتر مايكل رويزن پروفسور بي هوشي و داروهاي داخلي از مركز دارويي SUNY

UPstate

 

 ضبط زنده در بيست ويكم آوريل 2003

 

گوينده: هر كس هر از گاهي مريض ميشود از يك سرما خوردگي ساده تا آنفولانزا و گاهي اوقات يك عفونت خطرناك كه ميتواند زندگي را تهديد نمايد0

 

اما يك ذره پيشگيري به كوهي از درمان مي ارزد و پيشگيري هاي ساده در زندگي روزمره مي تواند حقيقتا مفيد باشند. اولين راه پيشگيري نيز شستن دستها است0

 

مايكل رويزن: بسياري از بيماريهاي عفوني مدفوعي – دهاني هستند ( بيماريهايي كه از طريق مدفوع و بوسيله دست دادن به راحتي به ديگري منتقل ميشوند) و يا از طريق دست زدن به غذا و خوردن آن غذا باعث آلوده كردن فرد ميشوند0

بنابراين شستشوي خوب دستها بسيار مهم است بخصوص قبل از آماده كردن غذا يا قبل از خوردن غذا. زمان ديگر براي شستشوي دستها وقتي است كه با مردم دست ميدهيم چه ممكن است فردي كه با او دست ميدهيم دستهايش آلوده باشد سرايت آلودگي از طريق دستها از شايع ترين انواع سرايت آلودگي از فرد به فرد ديگر است ما اغلب فكر ميكنيم بوسيدن بيشتر باعث سرايت آلودگي است درحاليكه اينطور نيست بلكه دست دادن عامل عمده در سرايت آلودگي است0 لذا بعد از دست دادن بخصوص اگر فردي كه با او دست ميدهيد صرفه يا عطسه ميكند شستشوي دستهاست0

 

گوينده: چيزي كه ميخوريد گاهي اوقات ميتواند به شما صدمه بزند در صورتيكه اين مواد آلوده فاسد يا ناپخته باشند0 بسيار مهم است در زمان آماده كردن غذا به اين نكات توجه شود تا احتمال آلودگي را كاهش دهيم. تفكر دوباره در مورد چگونگي تميز كردن مواد غذايي باعث جلوگيري از گسترش ميكروب ميشود. تميز نگاه داشتن سطوح خيلي خوب است ولي بهتر اين است كه سطوح را ضد عفوني كنيم.

 

مايكل رويزن : اسفنجها محل مناسبي براي رشد باكتريها هستند بنا براين اسفج ها پس از استفاده بايد دور ريخته شوند يا اگر براي يك بار استفاده كرديد آنرا در ظرف محتواي مواد ضد عفوني قرار دهيد.

 

گوينده : و براي برخورد با آنفولانزاي فصلي آمپول ضد آنفولانزا مفيد مي باشد.

 

مايكل رويزن : آمپولهاي پيشگيري از آنفولانزا 40 تا 90 درصد مفيد و موثر هستند. افرادي كه داراي مقاومت بيشتري هستند يعني افراد بين 20 تا 60 سال و در سلامتي ايده آلي قرار دارند داراي بيشترين حفاظت هستند اما براي افراد مثلا 85 سال استفاده از داروي ضد آنفولانزا فقط تا 40 درصد موفقيت آميز بوده است همچنين براي افراد خيلي جوان باز استفاده از اين دارو توام با موفقيت چنداني نبوده است.

 

گوينده : به روز بودن در زمان كودكي و بلوغ در مورد مصونيت ها بسيار مهم است0

 

ميكل رويزن : چيزهايي كه زياد رخ ميدهند ديفتري – كزاز و ديگري كه همه به آن دچار ميشويم آنفولانزاست كه اغلب سالانه است  و سپس واكسيناسيون در هر ده سال براي عفونت پنوموكوك.

 

گوينده : البته هيچ كس دو بار در معرض برخي عفونت ها قرار نمي گيرد اما آگاه بودن از اين مسائل ساده ما را بسوي يك زندگي سالم رهنمون كرده و شانس آلوده شدن به عفونتها را كاهش ميدهد.

 

مايكل رويزن : شانس ما براي دور ماندن از تمام بيماريهاي عفوني چقدر است؟ عملا هيچ . آيا راهي براي پيشگيري وجود دارد؟ مطمئن نيستيم اما بوضوح افرادسالمتر كمتر سرما ميخورند تا افرادي كه در سلامتي كمتري قرار دارند يا تحت استرس و فشار زندگي ميكنند0