چاپ نتایج بررسی بر روی یک نوع ام.اس ویژه ایران در یک مجله معتبر پزشکی

گروه سلا مت: نتایج یک بررسی بر روی نوع خاصی از بیماری MSکه فعلا  تنها در ایران گزارش شده در مجله معتبر JBISE منتشر شد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، نتایج یک مطالعه بالینی بر روی نوع خاصی از بیماری ام.اس که فعلا  مخصوص کشور ایران است، در شماره اخیرمجله JBISE در ماه جولا ی منتشر شده است.به گفته دکتر حسین کلا نی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در سال 2009 برای اولین بار نوع خاصی از بیماری MS را که فقط چشم و نخاع را مبتلا  ساخته و دارای ویژگی های بالینی و MRI مخصوص به خود می باشد از ایران گزارش شد که تا آن زمان فقط موارد مشابهی از آن در کشور ژاپن گزارش شده است. وی افزود: لذا بر آن شدیم که  جنبه های ژنتیکی و HLA را نیز در این نوع از ام.اس مطالعه کنیم که نتایج به دست آمده در مجله JBISE  شماره 2011 july به چاپ رسیده است. استاد بخش نورولوژی بیمارستان لقمان ادامه داد: نکته جالب بررسی این است که HLA نیز در این نوع MS یا MS Classic در ایران و سایر نقاط کشورها و نیز با آنچه ژاپنی ها از موارد مشابه بالینی آن گزارش کرده اند کاملا  متفاوت است بنابراین به نظر می رسد که درحال حاضر این نوع ام.اس فعلا  مخصوص ایران می باشد و اینکه مشابه آن در سایر کشورهای منطقه و جهان نیز وجود دارد یا نه باید منتظر مطالعات بیشتر در این زمینه باشیم.

/ 0 نظر / 13 بازدید