مشکلات چشمی ام اس 2

بنابر نتایج یک پایان‌نامه:
نتایج یک پایان‌نامه نشان داد: علایم بینایی شایع‌ترین مشکل بیماران مبتلا به ام.اس است.
الهام اصغری رودسری و ایران راشدی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با راهنمایی دکتر جمشید لطفی به بررسی میزان ناتوانی (بر اساس سیستم ارزیابی EDSS) و همراهی آن با متغیرهای دیگر در یک صد مورد بیمار ام.اس پرداخته‌اند.
در این پایان‌نامه آمده است: « مولتی پل‌اسکلروزیس » نوعی بیماری مزمن دستگاه عصبی مرکزی است، که عوارض فیزیکی و روانی حاصل از آن کیفیت زندگی بیماران را متاثر می‌کند؛ این بیماری در سال‌های اخیر به صورتی فراگیر در تمامی جوامع از جمله در کشور ما مطرح شده و تحقیقات و مطالعات بسیاری را برای شناخت ابعاد گوناگون آن موجب شده است؛ انجام اینگونه مطالعات و قیاس نتایج حاصل از آن با سایر بررسی‌های انجام شده با کمک به روشن‌تر شدن چهره‌ی این بیماری در کشور ما، می‌تواند ما را به سوی دیدگاهی تازه‌ و برخوردی مناسب‌تر با این بیماری پیش برد.
هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان ناتوانی در یک صد مورد بیمار مبتلا به ام.اس که تشخیص بیماری با تعاریف و معیارهای در نظر گرفته شده، است.
بر این اساس، اطلاعات مورد نیاز با توجه به فرضیات تعیین شده به وسیله‌ی انجام مصاحبه و معاینه با یک یک بیماران جمع‌آوری شد، سپس با استفاده از روش‌های آماری، تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت بررسی وجود ارتباط بین متغیرهای موجود انجام گردید.
در ‌١٠٠ مورد بررسی شده در این مطالعه، نسبت بیماران زن به مرد ‌٨۵/١ درصد، متوسط سن بیماران ‌۵٩/٣٢ سال، متوسط سن شروع بیماری در آنها ‌۵٢/٢۵ سال با حداکثر میزان شروع بیماری در سنین بین ‌٢٠ تا ‌٢٩ سال بود.
شایع‌ترین فرم بیماری نوع RR، (‌۵٣ درصد موارد) بوده است و در غالب بیماران (‌۶٢ درصد) بیماری با یک علامت آغاز گشته بود (monosymptomatic) متوسط مدت ابتلا به بیماری ‌١٣/٧ سال بود و ‌۴۶ درصد بیماران کمتر از ‌۵ سال از شروع بیماریشان می‌گذشت.
متوسط EDSS در کل بیماران ‌٢٢/٣ درصد، حداقل آن صفر و حداکثر آن ‌۵/٩ بود. همچنین متوسط EDSS در بیماران زن ‌١/٣ و در بیماران مرد ‌۵۵/٣ بود؛ شایع‌ترین علامت شروع بیماران در کل بیماران، از گروه علایم بینایی بود (‌٣۵ درصد)؛ در حالی که در زمان انجام این مطالعه بیشترین سیستم عملکردی درگیر در کل بیماران و همینطور به تفکیک در بیماران زن و مرد سیستم پیرامیدال بود (‌٨١ درصد کل بیماران، ‌٩٢/٧۶ درصد زنان و ‌٧١/٨۵ درصد مردان)
در خاتمه آمده است: با استفاده از آزمون آماری x2 (کای دو) و با ‌٠۵/٠> P ارتباط آماری معنی‌داری بین سن شروع بیماری، وجود علایم راه هرمی در آغاز بیماری، جنسیت و وجود علایم بینایی و در آغاز بیماری، سیر بیماری و مدت ابتلا سیر بیماری و شدت ناتوانی، مدت ابتلا و شدت ناتوانی، شدت ناتوانی و وجود علایم حسی در آغاز بیماری، امیتاز EDSS و سیر بیماری، مدت ابتلا، وجود علایم راه هرمی در شروع بیماری و نهایتا شروع بیماری با یک یا چند علامت وجود داشت.
سرویس بهداشت و درمان ایسنا

مطالب مرتبط :

مشکلات چشمی ام اس 4

 مشکلات چشمی ام اس 3

مشکلات چشمی ام اس 1

/ 0 نظر / 30 بازدید